Raport półroczny za I półrocze 2023 roku.

27.09.2023

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu raport półroczny za rok 2023.

Podstawa prawna:

§ 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Gamracy - Prezes Zarządu


POWRÓT