Skorygowany raport Qsr 1/2018

19.09.2018 r.

Zarząd Vivid Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (,,Emitent”, ,,Spółka”)  przekazuje w załączeniu skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku skorygowany raportem 39/2018.


POWRÓT