Skonsolidowany Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku.

28.05.2021

Zarząd Vivid Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (,,Emitent”, ,,Spółka”) przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna:
§ 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jarosław Wojczakowski - Prezes Zarząu


POWRÓT