Skonsolidowany Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku.

30.10.2019 r.

Zarząd Vivid Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (,,Emitent”, ,,Spółka”) przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:
§ 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu


POWRÓT