Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 roku

28.11.2016 godz. 17:46

Zarząd Vivid Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (,,Emitent'', ,,Spółka'') przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna

§ 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm, dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT