Raport okresowy za IV kwartał 2012 roku.

14.02.2013 godz. 19:09

Raport okresowy za IV kwartał 2012 roku.

Zarząd Vivid Games S.A. przekazuje w załączniku Raport Okresowy za IV kwartał 2012 roku.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect''.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT