Raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku.

14.02.2014 godz. 08:29

Zarząd Vivid Games S.A. przekazuje w załączniku do raportu Raport kwartalny za IV kwartał 2013 r.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT