Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2016 roku.

16.08.2016 godz. 08:10

Zarząd Vivid Games S.A. przekazuje w załączniku do raportu Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2016 r.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT