Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku.

14.11.2014 godz. 08:22

Zarząd Vivid Games S.A. przekazuje w załączniku do raportu Raport kwartalny za III kwartał 2014 r.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT