Raport kwartalny za III kwartał 2013 r.

14.11.2013 godz. 18:32

Zarząd Vivid Games S.A. przekazuje w załączniku do raportu Raport kwartalny za III kwartał 2013 r.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jarosław Wojczakowski - Wiceprezes Zarządu01


POWRÓT