Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku.

13.05.2015 godz. 8:24

Zarząd Vivid Games S.A. przekazuje w załączniku do raportu Raport kwartalny za I kwartał 2015 r.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Roy Huppert - CFO


POWRÓT