Raport okresowy za III kwartał 2012 roku.

2013-02-01

Zarząd Vivid Games S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2012 roku.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT