Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku

22.11.2023

Zarząd Vivid Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (,,Emitent”, ,,Spółka”) przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2023 roku, w skład którego wchodzą:

- Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023,

- Raport za III kwartał 2023.

Podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.


POWRÓT