Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku

24.11.2022

Zarząd Vivid Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (,,Emitent”, ,,Spółka”) przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2022 roku, w skład którego wchodzą:

- Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2022,

- Raport za III kwartał 2022.

Podstawa prawna:
§ 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.


POWRÓT