27.11.2024

Raport kwartalny za III kwartał 2024

25.09.2024

Raport półroczny za I półrocze 2024

29.05.2024

Raport kwartalny za I kwartał 2024

24.04.2024

Raport roczny za rok 2023