22.11.2023

Raport kwartalny za III kwartał 2023

27.09.2023

Raport półroczny za I półrocze 2023

24.05.2023

Raport kwartalny za I kwartał 2023

26.04.2023

Jednostkowy raport roczny za rok 2022