24.11.2022

Raport kwartalny za III kwartał 2022

22.09.2022

Raport półroczny za I półrocze 2022

25.05.2022

Raport kwartalny za I kwartał 2022

28.04.2022

Jednostkowy raport roczny za rok 2021