Relacje inwestorskie

Regulamin Forum inwestorskiego Vivid Games S.A.

-1- Forum inwestorskie Grupy Vivid Games S.A. na stronie www.vividgames.com (dalej jako: forum) służy do zadawania pytań, wymiany spostrzeżeń, poglądów, opinii i doświadczeń Użytkowników związanych z obecnością Spółki Vivid Games S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

-2- Aby dodawać swoje wypowiedzi na forum należy zarejestrować się wypełniając formularz rejestracyjny i akceptując Regulamin forum. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna. Zarejestrowani Użytkownicy mogą wpisywać wypowiedzi na forum po zalogowaniu się. Każde zalogowanie się na forum jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu forum przez Użytkownika.

-3- Właściciel strony www.vividgames.com oraz działającego na niej forum, tj. Vivid Games S.A. (dalej jako: Właściciel forum) nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi Użytkowników. Odpowiedzialnym za wypowiedzi jest zawsze Użytkownik-autor postu ponosi pełną odpowiedzialność za swoje wypowiedzi na forum. Forum jest miejscem, które umożliwia prezentowanie swoich poglądów oraz polemikę na tematy związane z tematyką forum. Właściciel forum  weryfikuje zamieszczane treści pod kątem ich zgodności z tematyką forum i może je usunąć w razie stwierdzenia niezgodności.

-4- Zabrania się zamieszczenia logotypów podmiotów gospodarczych jako emblematów przy wypowiedziach Użytkownika, zamieszczania linków i odwołań do stron internetowych oraz innych materiałów o charakterze reklamowym.

-5- Właściciel forum zastrzega sobie możliwość przeredagowania fragmentów opinii w sposób nie zmieniający ich przekazu, a także do usuwania wypowiedzi lub zablokowania Użytkownikowi dostępu do forum w przypadkach, gdy zamieszczone wypowiedzi:
a) są sprzeczne z prawem,
b) wzywają do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub na jakimkolwiek innym tle lub propagują przemoc,
c) uznane są za powszechnie niemoralne lub niewłaściwe społecznie,
d) są nie merytoryczne lub zamieszczane wielokrotnie,

Właściciel forum zastrzega sobie możliwość przeredagowania fragmentów opinii w sposób nie zmieniający ich przekazu, a także do usuwania wypowiedzi lub zablokowania Użytkownikowi dostępu do forum w przypadkach, gdy Użytkownik:
a) zamieszcza reklamy bądź inne materiały o charakterze komercyjnym lub reklamowym opisane w § 4,
b) zamieszcza treści niezgodne z tematyką forum,
c) narusza Regulamin forum.

-6- Właściciel forum jest uprawniony do:
a) publicznego udostępniania wypowiedzi Użytkownika na forum bez ograniczeń czasowych, w taki sposób, aby inni użytkownicy internetu mieli dostęp do nich w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
b) rozpowszechniania wypowiedzi na forum w innych serwisach właściciela Portalu z podaniem nicku autora postu,
c) wysyłania wypowiedzi zamieszczonych na forum jako elementów newslettera,
d) podawania na stronie forum numeru IP użytkownika;
e) udostępniania danych Użytkownika (w tym danych osobowych) w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

-7- Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych przez Użytkownika oznacza zgodę na umieszczenie ich w bazie danych.

-8- Każda osoba korzystająca z forum jest zobowiązana to przestrzegania niniejszego regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Użytkownika z przewidzianych regulaminem konsekwencji.

Zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204) użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie ofert i wszelkiego rodzaju informacji wysyłanych przez lub w imieniu właściciela forum na swój adres elektroniczny.

Uwagi i pytania, dotyczące działania forum prosimy kierować na adres e-mail:  ir@vividgames.com

cytuj

W związku z wejściem w życie przepisów "Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych" do Regulaminu dodano następujący zapis:

Rejestrując się na Forum Inwestorskim podajesz swoje dane osobowe: login oraz email, jak również informację o tym, że masz co najmniej 18 lat. Możesz również udostępnić swój wizerunek umieszczając w awatarze zdjęcie Cię przedstawiające. Jeśli zdjęcie nie przedstawia Ciebie, nie stanowi danej osobowej. Wszystkie powyższe informacje będą nazywane dalej „Danymi”.
Administratorem Twoich Danych jest Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 160, 85674 Bydgoszcz. Dane kontaktowe do Administratora możesz znaleźć na stronie vividgames.com. W sprawie Twoich danych możesz kontaktować się na dedykowany email: personal.data@vividgames.com.
Dane, które podajesz będą przetwarzane w celu umożliwienia Twojego uczestnictwa w Forum Inwestorskim, tj. dodawania tematów i wpisów.
Wyrażenie zgody i podanie danych jest dobrowolne, jednak jest również niezbędne do zarejestrowania Cię jako użytkownika Forum. Uczestnictwo w Forum nie jest możliwe dla niezarejestrowanych użytkowników, w związku z czym jeśli nie podasz swoich danych w formularzu rejestracyjnym, nie będziesz mieć możliwości aktywnego uczestnictwa w Forum. Takie same konsekwencje będzie miało usunięcie Twoich Danych, ograniczenie ich przetwarzania na Twoje żądanie, sprzeciw wobec ich przetwarzania lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych jest wyrażona przez Ciebie zgoda. Dane będą przetwarzane przez cały okres utrzymywania przez Ciebie aktywnego konta użytkownika. Dezaktywacja konta będzie skutkowała usunięciem Danych.
W każdej chwili masz prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz ich przeniesienia. Możesz również w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych, jednak w takim wypadku cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, które już miało miejsce w czasie, kiedy Twoja zgoda obowiązywała.
Jeśli uznasz, że Twoje prawa lub obowiązki administratora co do Twoich Danych zostały naruszone, masz prawo do zwrócenia się ze skargą do odpowiedniego organu nadzoru. W Polsce organem tym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, który zostanie wkrótce zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

cytuj