Zachęcam do zapoznania się z informacjami z najnowszego raportu okresowego:

Raport za I półrocze 2021 - vividgames.com/ir/raporty-okresowe/raporty-polroczne/psr-2021.html

Centrum wyników - https://vividgames.com/ir/centrum-wynikow/raporty-okresowe?year=2021 

cytuj