W ostatnich dniach nastąpiły zmiany w składzie organów Spółki.

28. stycznia 2021 roku rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu złożył pan Remigiusz Kościelny

Tego samego dnia rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył pan Paul Bragiel. 

W związku z ww. rezygnacją, w dniu 28 stycznia 2021 Rada Nadzorcza w drodze kooptacji powołała pana Remigiusza Kościelnego na członka Rady Nadzorczej.

29. stycznia Rada Nadzorcza powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Vivid Games S.A. dotychczasowego Wiceprezesa - pana Jarosława Wojczakowskiego. 

cytuj