Kalendarz planowanych premier jest dostępny i aktualizowany na stronie internetowej Spółki pod adresem: 

www.vividgames.com/ir/kalendarz-inwestora/premiery

cytuj