Wyniki za rok 2018

2019-04-26

  • Grupa wypracowała w 2018 roku przychody na poziomie 10,3 mln PLN,
  • Do globalnej dystrybucji skierowano 3 duże tytuły - Space Pioneer, Mayhem Combat i Gravity Rider,
  • We wrześniu 2018 roku przyjęto nową strategię na lata 2018-2020, zakładającą wejście w nowy segment hyper-casual,
  • Dzięki połączeniu Vivid Games Sp. z o.o. z Vivid Games S.A. struktura Grupy uległa uproszczeniu,

POWRÓT