Wyniki za III kwartał 2023 roku.

22.11.2023

Vivid Games zaprezentowała w raporcie za III kwartał 2023 przychody ze sprzedaży, na poziomie 4,9 mln zł i EBITDA narastająco w wysokości 2,9 mln zł. Wynik za III kwartał pokrywa się z przedstawionymi w październiku szacunkami. Do najważniejszych zdarzeń III kwartału Spółka zalicza zawarcie partnerstw z BoomBit SA (Boxing Ring), QubicGames (Eroblast w wersji na PC) oraz polską spółką z branży FMCG (gra typu endless runner).

  • W zakresie przychodów z gier, nadal najistotniejsza jest marka Real Boxing, która wygenerowała 69% sumy przychodów. Na drugim miejscy znalazł się Eroblast, z udziałem na poziomie 21%.
  • Spółka dokonała spłaty ostatniej z rat układowych, praktycznie zamykając temat obligacji.
  • Real Boxing 3 jest rozwijany zgodnie z harmonogramem, a jego premiera zaplanowana jest na koniec 2024 roku.


POWRÓT