Wyniki za I półrocze 2021 roku.

30.09.2021

Vivid Games zaprezentował w raporcie za I półrocze 2021 skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie niemal 10 mln PLN.

Stan posiadanej na koniec czerwca gotówki, po przedterminowej spłacie wszystkich wymaganych w 2021 rat układowych, wynosił ponad 3,0 mln PLN.

  • Gra Real Boxing 2 przeszła technologiczną i game-play’ową modernizację co pozwoliło zwiększyć ARPU z kluczowych rynków o ponad 50% w ciągu 2021.
  • W czerwcu rozpoczęto globalną dystrybucję gry Eroblast.
  • Spółka pozyskała w kwietniu 2021 elastyczny kredyt odnawialny zapewniający dodatkowe finansowanie w wysokości do 4 mln PLN,
  • Już 24 listopada do dystrybucji w Apple App Store i Google Play trafi pozyskana w Q1 2021 karcianka Mobbles Cards oferująca graczom m.in. synchroniczny multiplayer.
  • W Q4 Zarząd przedstawi plany strategiczne na 2022 rok.

POWRÓT