Wyniki za I kwartał 2023 roku.

24.05.2023

Vivid Games zaprezentowała w raporcie za I kwartał 2023 przychody ze sprzedaży, na poziomie 5,75 mln zł i EBITDA w wysokości 0,9 mln zł. Wynik za I kwartał pokrywał się z przedstawionymi w kwietniu szacunkami i wyniósł -17 tys. zł.

W zakresie przychodów z gier, nadal najistotniejsza jest marka Real Boxing, która wygenerowała 66% sumy przychodów. Na drugim miejscy znalazł się Eroblast, z udziałem na poziomie 24%, wobec 18% sumy przychodów z gier za rok 2022.

  • W I kwartale 2023 Zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad Real Boxing 3, które przebiegają zgodnie z harmonogramem.
  • W I kwartale miały miejsce zmiany w zarządzie Spółki. Nowym prezesem został dotychczasowy członek zarządu - Piotr Gamracy,
  • W kwietniu 2023 ogłoszono strategię rozwoju, potwierdzającą kierunki kluczowe dla działalności Vivid Games w latach 2023 – 2026.
  • Spółka spłaciła już 10 z 12 rat układowych dotyczących obligacji. 


POWRÓT