Wyniki za I kwartał 2022 roku.

25.05.2022

Vivid Games zaprezentował w raporcie za I kwartał 2022  przychody ze sprzedaży na poziomie 7,6 mln zł (+46% r-d-r) i zysk netto w wysokości 50 tys. zł.

Od początku 2022 roku Eroblast istotnie zwiększył sprzedaż. Real Boxing nadal jest najlepiej zarabiającym tytułem w portfolio.

  • Zarówno na koniec I kwartału, jak i na dzień zatwierdzenia sprawozdania Spółka nie posiadała zadłużenia kredytowego,
  • Koszty działalności operacyjnej wzrosły, w głównej mierze w związku z inwestycjami w kampanie UA oraz rozbudową kluczowych zespołów,
  • Spółka spłaciła już 6 z 12 rat układowych dotyczących obligacji, co zmniejszyło wysokość kosztów finansowych 

POWRÓT