Wyniki za I kwartał 2019 roku

2019-05-08

O ponad 95% wzrosły przychody Vivid Games w pierwszym kwartale 2019 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Vivid Games wypracował ponad 2,67 mln przychodów ze sprzedaży. Koszty operacyjne utrzymano na podobnym do zeszłorocznego poziomie, jednak zmieniła się ich struktura. Na koniec marca na rachunkach spółki znajdowało się ponad 2,7 mln zł.
  • W I kwartale rozpoczęto prace nad rozwojem segmentu hyper – casual, do dystrybucji trafiłyPocket Mini Golf i Endless Lake,
  • Na III kwartał br. zapowiedziano premierę pierwszej z tegorocznych gier mid-core:Zombie Blast Crew,
  • Obok portfolio gier rozwijane są projekty B+R,
  • Nowe inwestycje będą realizowane także dzięki finansowaniu wniesionemu przez Członków Zarządu,

POWRÓT