Raport roczny za rok 2021.

28.04.2022

Vivid Games zaprezentował w raporcie za 2021 przychody ze sprzedaży na poziomie ponad 24 mln PLN.

Wynik netto został obciążony przez jednorazowy odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości niektórych gier i technologii, na kwotę 12,3 mln zł. Na koniec roku na rachunkach Spółki były ponad 3 mln zł. 

  • Real Boxing wygenerował 63% przychodów Spółki w 2021 roku,
  • Eroblast, który zadebiutował w czerwcu 2021, pogłębia zaangażowanie graczy i zwiększa skalę przychodów,
  • Spółka rozpoczęła pracę nad nowym tytułem, którego leitmotivem będzie świat walk karate,
  • w 2021 miało miejsce wiele zmian w organach Spółki, Prezesem został Jarosław Wojczakowski, a w styczniu 2022 do Zarządu dołączył Piotr Gamracy,
  • do dnia publikacji raportu rocznego Spółka spłaciła już 6 z 12 rat układowych.


POWRÓT