Raport za I półrocze 2018

2018-09-19

  • W 1H2018 Grupa utrzymała koszty operacyjne na stabilnym poziomie,
  • Istotne premiery miały miejsce w ostatnich tygodniach pierwszego półrocza; przychody na poziomie 3,7 mln PLN pochodzą w większości z dystrybucji starszych tytułów,
  • Koszty utrzymano na poziomie 10 mln PLN,
  • Ogłoszono nową strategię i zawarto pierwszy kontrakt na grę segmentu hyper-casual,

POWRÓT