Relacje inwestorskie

Prognozy

Przychody ze sprzedaży:
19 036 tys. PLN

Zysk netto:
3 052 tys. PLN