Relacje inwestorskie

Wstępne wyniki miesięczne

Przychody ze sprzedaży:
0 tys. PLN

Zysk netto:
0 tys. PLN