Centrum wyników - Vivid Games
Vivid Games Logo
EN

Centrum wyników

Wyniki za I półrocze 2017 roku
26 września 2017
 • Grupa Vivid Games S.A. wypracowała w I półroczu 2017 roku przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi na poziomie 9,5 mln PLN, w tym przychody ze sprzedaży produktów na poziomie 5,0 mln PLN.
 • Skonsolidowane Koszty działalności operacyjnej w I półroczu 2017 roku wyniosły 10 mln PLN i spadły o 22% w porównaniu do poziomu 12,7 mln PLN w analogicznym okresie 2016 r.
 • Skonsolidowany zysk netto za II kwartał 2017 roku wyniósł 1,08 mln PLN.
 • Liczba pobrań serii Real Boxing pobiła przekroczyła 50 mln.
 • W IV kwartale planowane są największe tegoroczne premiery.  Do sprzedaży trafią gry Space Pioneer oraz Metal Fist.
 • W maju Grupa Vivid Games S.A. pozyskała 10,5 mln PLN z emisji obligacji. Obligacje zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst w dniu 31.08.2017 r..
 • Do końca 2018 roku portfolio Vivid Games obejmować będzie 10 gier mobilnych free2play.
Wyniki za III kwartał 2017 roku
23 listopada 2017
 • Grupa Vivid Games S.A. wypracowała w ciągu III kwartałów 2017 roku Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi na poziomie 13,8 mln PLN, w tym przychody ze sprzedaży na poziomie 7,5 mln PLN.
 • Na I półrocze zapowiedziane są premiery gier Space Pioneer, Metal Fist i Gravity Rider.
 • W listopadzie swoje 5 urodziny obchodziła marka Real Boxing, pobrana dotychczas przez 53 miliony użytkowników. Wygenerowała 45 mln PLN przychodu.
 • Grupa zmniejszyła w III kwartale 2017 roku poziom kosztów operacyjnych o ponad 1 mln PLN w stosunku do III kwartału 2016 roku.
 • Środki pieniężne na koniec III kwartału 2017 roku kształtowały się na poziomie 11,1 mln PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku nastąpił wzrost o ponad 188%, z poziomu 3,9 mln PLN.
Wyniki za I kwartał 2017 roku
25 maja 2017
 • Grupa Vivid Games S.A. wypracowała w I kwartale 2017 roku przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi na poziomie 4,3 mln PLN, w tym przychody ze sprzedaży produktów na poziomie 2,3 mln PLN.
 • Po raz pierwszy od trzech kwartałów Vivid Games zanotował wzrost przychodów ze sprzedaży produktów. Na poziomie grupy były one wyższe o ponad 35% w stosunku do IV kwartału 2016 r.
 • W marcu premierę miała gra Highway Getaway, która do tej pory trafiła do 2,7 mln graczy.
 • W kwietniu premierę miała gra Real Boxing Manny Pacquiao®, która trafiła do ponad 1 mln graczy.  Real Boxing®, najsilniejsza marka grupy została już pobrana w blisko 50 mln egzemplarzy.
 • W maju Grupa Vivid Games S.A. pozyskała 10,5 mln PLN z emisji obligacji.
 • Grupa Vivid Games S.A. realizuje strategię rozwoju portfolio w efekcie której na koniec 2018 roku dostępnych będzie w sprzedaży 10 gier mobilnych.
Wyniki za III kwartał 2016 roku
10 listopada 2016
Wyniki za I kwartał 2016 roku
11 maja 2016