Centrum wyników - Vivid Games
Vivid Games
EN

Centrum wyników

Wyniki za I kwartał 2020 roku.
29 lipca 2020

Przychody Vivid Games S.A. ze sprzedaży w I kwartale 2020 roku wyniosły 4,85 mln PLN, natomiast zysk netto 1,01 mln PLN.
Wstępny wynik netto za I półrocze spodziewany jest na poziomie 1,96 mln PLN, co stanowi ponad 64% prognozy rocznej na rok 2020. Przychody ze sprzedaży w tym okresie wyniosły ok. 14,01 mln PLN co daje niemal 74% realizację prognoz.

 • Przychody z marki Real Boxing osiągnęły prawie 10 mln PLN w I półroczu br.
 • Sprzedano już łącznie ponad 250 tys. kopii gier Vivid Games na Nintendo Switch. Trwają prace nad portami kolejnych, w tym – Real Boxing 2, Mayhem Combat czy Zombie Blast Crew.
 • Platforma automatyzacji testów Quasu została sprzedana w lipcu za 250 tys. USD.
 • 20 sierpnia w Apple App Store zadebiutuje płatna wersja Gravity Rider – Full Throttle.
 • Na 29 (iOS) i 30 (Android) października zaplanowano globalną premierę Knights Fight 2.
Wynik za rok 2019.
30 czerwca 2020
 • Vivid Games zaprezentował w raporcie za 2019 rok przychody ze sprzedaży na poziomie 12,34 mln PLN i 421 tys. PLN zysku netto, równocześnie obniżając koszty operacyjne o prawie 20% r-d-r.
 • Wstępny zysk netto w okresie styczeń-maja 2020 spodziewany jest na poziomie 2,05 mln PLN, co stanowi ponad 67% prognozy rocznej na rok 2020. Przychody ze sprzedaży w tym okresie wyniosły 11,36 mln PLN.
 • Dzięki rozpoczęciu marketingu w zakresie płatnego pozyskania użytkowników oraz rezygnacji z licencji Rocky przychody Real Boxing 2 zwiększyły się 10-krotnie w stosunku do kwietnia br., osiągając historyczne poziomy.
 • Współpraca z QubicGames zaowocowała pierwszymi premierami gier na konsoli Nintendo Switch. Sheep Patrol, Space Pioneer, Pocket Mini Golf i Gravity Rider Zero sprzedano dotychczas w liczbie 220 tys. kopii.
 • W II półroczu 2020 zaplanowane są premiery gier mid-core: Amusing Heroes, Knights Fights 2.
Wyniki za I półrocze 2019 roku.
24 września 2019

O niemal 40% wzrosły przychody Vivid Games (5,09 mln PLN) za pierwsze półrocze 2019 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku. Koszty operacyjne spadły w tym czasie o ponad 15%. Na koniec czerwca na rachunkach spółki znajdowało się ponad 2,6 mln PLN.

– Spółka rozszerza i dywersyfikuje źródła przychodów w zakresie sklepów i platform sprzętowych,

– Platforma automatyzacji testów gier mobilnych Quasu wdrażana jest u pierwszych klientów,

– Gra mid-core Zombie Blast Crew zadebiutuje już w Halloween,

– Do końca br. odbędą się też premiery 6 gier casual,

– Na przełomie 2019/2020 do sprzedaży we współpracy z Qubic Games na Nintendo Switch trafi Space Pioneer, Gravity Rider oraz Pocket Mini Golf i Sheep Patrol,

– W I połowie 2020 roku planowane są premiery gier Space Pioneer i Gravity Rider na platformie PC w sklepie Steam,

– Do końca 2019 roku Spółka otrzyma jeszcze 1,7 mln PLN w ramach dotacji z GameINN.

Wyniki za III kwartał 2019 roku.
30 października 2019

Vivid Games zaprezentował w raporcie za III kwartał przychody ze sprzedaży na poziomie 3 mln PLN i niemal 0,6 mln PLN zysku netto, równocześnie obniżając koszty o 28% k-d-k. Na koniec września na rachunkach Spółki było 2,34 mln PLN.

 • W dniu jutrzejszym odbędzie się oficjalna premiera Zombie Blast Crew – osadzonego w realiach apokalipsy Zombie najważniejszego tytułu z segmentu mid-core w tym roku,
 • W październiku do globalnej dystrybucji w Apple App Store i Google Play trafiły gry casual: Fly Sky High i Idle Fish Aquarium,
 • W listopadzie i grudniu odbędą się kolejne premiery: Crash DriversBullet Craft, Calm Colors, Gear of Heroes,
 • Na przełomie 2019 i 2020 do sprzedaży na Nintendo Switch trafią pierwsze 4 gry – Space PioneerGravity RiderPocket Mini Golf i Sheep Patrol,

Na 15 listopada zostało zwołane Walne Zgromadzenie Obligatariuszy proponując posiadaczom Obligacji kilka alternatywnych rozwiązań:

 • dokonanie konwersji części Obligacji na akcje Emitenta (wcześniejszy wykup części Obligacji i emisja akcji na rzecz Obligatariuszy).
 • przedłużenie terminu wykonania zobowiązań z Obligacji (wcześniejszy wykup części Obligacji i emisja na rzecz dotychczasowych Obligatariuszy obligacji o terminie wykupu przypadającym po dniu wykupu Obligacji),
 • wcześniejszy wykup części Obligacji;

Emitent zachęca wszystkich Obligatariuszy zainteresowanych udziałem w Zgromadzeniu do bezpośredniego kontaktu z Emitentem przed odbyciem Zgromadzenia na adres e-mail: obligacje@vividgames.com lub pod numerem telefonu +48 883 357 865.

Wyniki za I kwartał 2019 roku
8 maja 2019

O ponad 95% wzrosły przychody Vivid Games w pierwszym kwartale 2019 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Vivid Games wypracował ponad 2,67 mln przychodów ze sprzedaży.

Koszty operacyjne utrzymano na podobnym do zeszłorocznego poziomie, jednak zmieniła się ich struktura. Na koniec marca na rachunkach spółki znajdowało się ponad 2,7 mln zł.

 • W I kwartale rozpoczęto prace nad rozwojem segmentu hyper – casual, do dystrybucji trafiłyPocket Mini Golf i Endless Lake,
 • Na III kwartał br. zapowiedziano premierę pierwszej z tegorocznych gier mid-core:Zombie Blast Crew,
 • Obok portfolio gier rozwijane są projekty B+R,
 • Nowe inwestycje będą realizowane także dzięki finansowaniu wniesionemu przez Członków Zarządu,
Wyniki za rok 2018
26 kwietnia 2019
 • Grupa wypracowała w 2018 roku przychody na poziomie 10,3 mln PLN,
 • Do globalnej dystrybucji skierowano 3 duże tytuły – Space Pioneer, Mayhem Combat i Gravity Rider,
 • We wrześniu 2018 roku przyjęto nową strategię na lata 2018-2020, zakładającą wejście w nowy segment hyper-casual,
 • Dzięki połączeniu Vivid Games Sp. z o.o. z Vivid Games S.A. struktura Grupy uległa uproszczeniu,
Raport za I półrocze 2018
19 września 2018
 • W 1H2018 Grupa utrzymała koszty operacyjne na stabilnym poziomie,
 • Istotne premiery miały miejsce w ostatnich tygodniach pierwszego półrocza; przychody na poziomie 3,7 mln PLN pochodzą w większości z dystrybucji starszych tytułów,
 • Koszty utrzymano na poziomie 10 mln PLN,
 • Ogłoszono nową strategię i zawarto pierwszy kontrakt na grę segmentu hyper-casual,
Wyniki za III kwartał 2018 roku.
21 listopada 2018

Grupa wypracowała w III kwartale 2018 roku przychody na poziomie 3,45 mln PLN, co stanowi istotny wzrost w stosunku do II kwartału (48%), oraz I kwartału br. (52%). Na wzrost przychodów największy wpływ miały premiery 3 nowych gier mobilnych segmentu mid-core przy stabilnej sprzedaży starszych tytułów z portfolio.

W III kwartale Strategia Vivid Games uległa modyfikacji. Obok maksymalizacji przychodów z obecnego portfolio Spółka stawia na drugi filar wzrostu – gry segmentu hyper-casual. Pierwsze z nich trafią do testów już na początku 2019 roku. 

 • We wrześniu do premierę na platformach iOS i Android miała trzecią z tegorocznych gier – futurystyczne wyścigi Gravity Rider,
 • Spółka przyjęła nową strategię rozwoju na lata 2018-2020 poszerzając perspektywy o segment gier mobilnych hyper-casual,
 • Uproszczono strukturę organizacyjną Grupy poprzez połączenie Vivid Games Sp. z o.o. z Vvid Games S.A.,
 • Gry otrzymują regularne, częste aktualizacje m.in. rozbudowujące o nowe funkcjonalności.

Więcej informacji tutaj:

Nowa strategia: https://link.do/ygPWo & https://link.do/L6fKC

Forum inwestorskie: https://vividgames.com/forums/forum/inwestorzy/

Wyniki za I kwartał 2018 roku
16 maja 2018
 • Grupa wypracowała w I kwartale 2018 roku przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi na poziomie 3,4 mln PLN,
 • Koszty wytworzenia na potrzeby własne spadły w porównaniu z analogicznym okresem roku 2017 i wyniosły 2,0 mln PLN,
 • Na koniec I kwartał na rachunkach Grupy było niemal 6 mln PLN,
 • W najbliższych miesiącach Vivid Games czekają trzy duże premiery. Jako pierwsza 31 maja zadebiutuje gra akcji Space Pioneer, w czerwcu dołączy do niej bijatyka Mayhem Combat a w sierpniu wyścigi Gravity Rider.
Wyniki za rok 2017
15 marca 2017
 • Grupa Vivid Games S.A. wypracowała w 2017 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 9,5 mln PLN,
 • Skonsolidowane Koszty działalności operacyjnej w 2017 roku wyniosły 19,6 mln PLN i spadły o 16% w porównaniu do poziomu 23,3 mln PLN w 2016 r.,
 • Liczba pobrań serii Real Boxing pobiła przekroczyła 55 mln w pięć lat od premiery pierwszej części hitu,
 • W najbliższych miesiącach Vivid Games czekają globalne premiery trzech dużych tytułów,
 • Już w maju do światowej dystrybucji trafi gra akcji Space Pioneer, w czerwcu bijatyka Metal Fist, a w sierpniu pozyskane w ramach programu wydawniczego wyścigi Gravity Rider.
Wyniki za I półrocze 2017 roku
26 września 2017
 • Grupa Vivid Games S.A. wypracowała w I półroczu 2017 roku przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi na poziomie 9,5 mln PLN, w tym przychody ze sprzedaży produktów na poziomie 5,0 mln PLN.
 • Skonsolidowane Koszty działalności operacyjnej w I półroczu 2017 roku wyniosły 10 mln PLN i spadły o 22% w porównaniu do poziomu 12,7 mln PLN w analogicznym okresie 2016 r.
 • Skonsolidowany zysk netto za II kwartał 2017 roku wyniósł 1,08 mln PLN.
 • Liczba pobrań serii Real Boxing pobiła przekroczyła 50 mln.
 • W IV kwartale planowane są największe tegoroczne premiery.  Do sprzedaży trafią gry Space Pioneer oraz Metal Fist.
 • W maju Grupa Vivid Games S.A. pozyskała 10,5 mln PLN z emisji obligacji. Obligacje zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst w dniu 31.08.2017 r..
 • Do końca 2018 roku portfolio Vivid Games obejmować będzie 10 gier mobilnych free2play.
Wyniki za III kwartał 2017 roku
23 listopada 2017
 • Grupa Vivid Games S.A. wypracowała w ciągu III kwartałów 2017 roku Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi na poziomie 13,8 mln PLN, w tym przychody ze sprzedaży na poziomie 7,5 mln PLN.
 • Na I półrocze zapowiedziane są premiery gier Space Pioneer, Metal Fist i Gravity Rider.
 • W listopadzie swoje 5 urodziny obchodziła marka Real Boxing, pobrana dotychczas przez 53 miliony użytkowników. Wygenerowała 45 mln PLN przychodu.
 • Grupa zmniejszyła w III kwartale 2017 roku poziom kosztów operacyjnych o ponad 1 mln PLN w stosunku do III kwartału 2016 roku.
 • Środki pieniężne na koniec III kwartału 2017 roku kształtowały się na poziomie 11,1 mln PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku nastąpił wzrost o ponad 188%, z poziomu 3,9 mln PLN.
Wyniki za I kwartał 2017 roku
25 maja 2017
 • Grupa Vivid Games S.A. wypracowała w I kwartale 2017 roku przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi na poziomie 4,3 mln PLN, w tym przychody ze sprzedaży produktów na poziomie 2,3 mln PLN.
 • Po raz pierwszy od trzech kwartałów Vivid Games zanotował wzrost przychodów ze sprzedaży produktów. Na poziomie grupy były one wyższe o ponad 35% w stosunku do IV kwartału 2016 r.
 • W marcu premierę miała gra Highway Getaway, która do tej pory trafiła do 2,7 mln graczy.
 • W kwietniu premierę miała gra Real Boxing Manny Pacquiao®, która trafiła do ponad 1 mln graczy.  Real Boxing®, najsilniejsza marka grupy została już pobrana w blisko 50 mln egzemplarzy.
 • W maju Grupa Vivid Games S.A. pozyskała 10,5 mln PLN z emisji obligacji.
 • Grupa Vivid Games S.A. realizuje strategię rozwoju portfolio w efekcie której na koniec 2018 roku dostępnych będzie w sprzedaży 10 gier mobilnych.
Wyniki za III kwartał 2016 roku
10 listopada 2016
Wyniki za I kwartał 2016 roku
11 maja 2016