Zapytanie ofertowe

2017-01-18

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego nr 2 z dnia 18.01.2017 r. Zakup jest planowany w ramach realizacji Projektu, który został wybrany do dofinansowania w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Dokument dostępny w formie pliku poniżej.


POWRÓT