Zapytanie ofertowe

2017-02-03

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego na usługi badawcze z dnia 03.02.2017 r. Badania planowane są w ramach realizacji Projektu, który został wybrany do dofinansowania w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Dokument dostępny w formie pliku poniżej.


POWRÓT