Zapytanie ofertowe

2017-07-12

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego na usługi badawcze z dnia 12.07.2017 r. Badania planowane są w ramach realizacji Projektu pt. "Opracowanie systemu do testów funkcjonalności na środowiskach serwerowych – Systemu GTF (Game Test Framework)”, który został wybrany do dofinansowania w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Dokument dostępny w formie pliku poniżej.


POWRÓT