Zapytanie ofertowe

2016-07-18

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego. Zakup jest planowany w ramach realizacji Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Dokument dostępny w formie pliku poniżej.


POWRÓT