Vivid Games zaprezentowała wyniki za sierpień. Spółka spodziewa się zwiększenia dochodów w kolejnych miesiącach.

13.09.2022

Vivid Games zaprezentowała wyniki za sierpień.

Spółka spodziewa się zwiększenia dochodów w kolejnych miesiącach.

Vivid Games wygenerowała w tym roku już blisko 24 mln zł przychodu. Na koniec sierpnia EBITDA za 2022 wynosiła 2,2 mln zł, a na rachunkach było 2,5 mln zł. We wrześniu konto Spółki zasiliła pierwsza transza płatności za sprzedaż Bidlogic, w kwocie ponad 3,5 mln zł. Szacowany wynik netto z transakcji to aż 4,2 mln zł, które istotnie wpłyną na wyniki Spółki za III kwartał i cały 2022 rok. Zarząd realizuje też działania, które powinny w istotny sposób zwiększyć dochodowość portfolio w kolejnych miesiącach.

Spółka rozważa przeznaczenie środków pozyskanych ze zbycia Bidlogic, na spłatę ostatnich rat za obligacje. Zamknięcie układu i konsekwentna realizacja strategii maksymalizacji przychodów z Real Boxing 2 i Eroblast, zapewnią Spółce dobre otwarcie 2023 roku.

Zbycie Bidlogic daje nam możliwość przedterminowego rozliczenia obligacji. Nie chcemy jednak poprzestać na minimalizacji zobowiązań. Zależy nam przede wszystkim na rozwoju. Konsekwentnie dążymy do tego, by nasze kluczowe marki - Real Boxing 2 i Eroblast -  osiągnęły strategiczne poziomy przychodów. Pozytywne efekty strategii UA są widoczne w pierwszych danych za wrzesień. Spodziewamy się, że mimo pogorszenia globalnej koniunktury, tendencja ta utrzyma się także w ostatnim kwartale” – wyjaśnia Jarosław Wojczakowski, Prezes Vivid Games. „Istotnie przyspieszamy też rozwój Eroblast. Widzimy, jak duży potencjał ma ten tytuł. Zrezygnowaliśmy z łączącej nas umowy z zewnętrznym developerem, na rzecz rozwoju wewnętrznego zespołu. Zapewni to wzrost, zarówno tempa prac i kolejnych aktualizacji, jak i przede wszystkim, dochodowości tytułu, o nawet kilkadziesiąt procent w kolejnych miesiącach. Rozpoczynamy też rozbudowę uniwersum Eroblast o re-skiny, wpisujące się w oczekiwania graczy. Pierwsze testy już ruszyły. Czekamy na wyniki i podejmiemy decyzję, które z pomysłów warto rozwinąć”- dodaje Prezes.

Plany na dalszy rozwój ma również zespół Real Boxing 2. Po nieco słabszych dla całej branży wakacjach, widać odbicie. „Lipiec i sierpień były poniżej naszych oczekiwań jeśli chodzi o przychody i efektywność kampanii UA. W ostatnich dniach sierpnia sytuacja zaczęła wracać na stare tory, a pierwsze dane z września wskazują, że tendencja ta powinna się utrzymać” – podkreśla Bartosz Biniecki, product owner Real Boxing. „W planach na kolejne tygodnie mamy zarówno, bardzo pożądane przez graczy, aktualizacje typu live ops, jak i uruchomienie zupełnie nowych kampanii UA, wykorzystujących odświeżone wizualizacje i video, kierowane przede wszystkim do użytkowników Facebook’a. Rozpoznajemy też zupełnie nowe możliwości wykorzystania lub wzbogacenia naszej marki” – dodaje Biniecki.POWRÓT