Vivid Games zaprezentowała wyniki za październik. Spółka odczuwa skutki pogarszającej się globalnej koniunktury.

14.11.2022

Vivid Games zaprezentowała wyniki za październik.

Spółka odczuwa skutki pogarszającej się globalnej koniunktury.

Vivid Games wygenerowała w tym roku już 34 mln zł przychodów ze sprzedaży, w tym 2,4 mln zł w październiku. Zysk netto narastająco jest bliski 3 mln zł. Ebitda to 6,5 mln zł. Stan środków na rachunkach wynosił na koniec października 3,9 mln zł.

Na październikową stratę wynoszącą 900 tys. zł wpłynęły m.in. pogarszająca się globalna koniunktura i wysokie koszty UA. Zarząd Spółki widzi szansę na poprawę wyniku w nadchodzących tygodniach. Obok odbicia w Real Boxing 2 i Eroblast, które Spółka odnotowała z początkiem listopada, jeszcze w tym miesiącu nastąpi wznowienie dystrybucji Knight Fights 2.

Październikowy wynik odzwierciedla pogorszenie się globalnej koniunktury. Podjęliśmy działania, które w kolejnych tygodniach powinny zminimalizować wpływ tej sytuacji na dochodowość Spółki. Stosujemy bardziej zachowawcze podejście do płatnego pozyskiwania użytkowników. Dodatkowo, dzięki implementacji własnego narzędzia machine learningowego, z każdym tygodniem coraz precyzyjniej przewidujemy efektywność poszczególnych kampanii UA i kontynuujemy jedynie te najbardziej dochodowe. Analizujemy też strukturę kosztów i wprowadzamy niezbędne zmiany. Pierwsze efekty już widać. Zarówno Eroblast, jak i Real Boxing odnotowały z początkiem listopada odbicie na poziomie marżowości. Ponadto do portfolio wraca po blisko roku nieobecności, Knight Fights 2, a Eroblast już niebawem wystartuje z pierwszym re-skinem tytułu, co powinno pozytywnie wpłynąć na wynik w nadchodzących miesiącach” – podkreśla CEO Vivid Games, Jarosław Wojczakowski. „Stan środków na rachunkach zmniejszył się wobec stanu z września, m.in. w związku z koniecznością odprowadzenia w październiku VAT od wartości całkowitej kwoty sprzedaży Bidlogic, mimo otrzymania dopiero pierwszej transzy zapłaty. Widząc jak kształtuje się globalna sytuacja, zdecydowaliśmy się zatrzymać większości środków ze sprzedaży Bidlogic w Spółce, co wzmocni jej stabilność finansową w najbliższych miesiącach” – dodaje Wojczakowski.

Pierwsza połowa października była dla Real Boxing 2 trudna. Trend zaczął się jednak odwracać, co daje nadzieję na poprawę wyników w listopadzie. “Październik był trudny dla całej branży. Kampanie UA często okazywały się nieopłacalne, mimo braku widocznego spadku po stronie zaangażowania użytkowników, czy innych czynników, związanych bezpośrednio z grą. Na szczęście, już pod koniec miesiąca sytuacja, zwłaszcza na rynku amerykańskim, zaczęła się zmieniać. Widzimy odbicie i liczymy na poprawę sytuacji przed okresem świątecznym, który historycznie przynosił zasadnicze wzrosty. Jesteśmy zadowoleni z efektów kampanii Halloweenowych, czekamy już na kolejne, związane z Black Friday, Super Bowl i Świętami. Równolegle startujemy też z nowym profilem gracza, rozbudowaną ścieżką kariery i nowymi kanałami marketingowymi. Liczymy na udaną końcówkę roku” - podkreśla Bartosz Biniecki, product owner Real Boxing 2.


POWRÓT