Vivid Games zaprezentowała wstępne wyniki za styczeń. Real Boxing odnotował rekordowe przychody na poziomie niemal 0,45 mln USD.

15.02.2022

Vivid Games zaprezentowała wstępne wyniki za styczeń.

Real Boxing odnotował rekordowe przychody na poziomie niemal 0,45 mln USD.

Vivid Games wygenerował w styczniu 2.8 mln zł przychodu ze sprzedaży i 0.25 mln zł zysku netto. Na koniec stycznia na rachunkach spółki było 3.43 mln zł.

Poza rekordowymi przychodami Real Boxing 2, na wynik wpłynęła też, niższa niż w 2021 roku, amortyzacja. Spółka dokonała odpisu wartości gier i technologii, które nie będą już rozwijane, na łączną kwotę 12,29 mln zł. Odpisy obciążyły wynik za 2021 rok. Nie wpłyną na stan posiadanych środków pieniężnych i jednocześnie, pozytywnie przełożą się na wynik netto w 2022 i w kolejnych latach.

Real Boxing 2 zbliża się do połowy celu określonego w strategii. “W styczniu 2022 gra wygenerowała przychód na poziomie aż 443 tys. USD, o 160% wyższy niż rok wcześniej. Zwiększenie sprzedaży o ~10% w stosunku do grudnia, było możliwe m.in. dzięki zakończonym już wyróżnieniom w kanałach sprzedaży (tzw. featuring’om). Wzrosty widzimy też na poziomie kluczowych metryk jak ARPU, oraz na poziomie retencji. Potwierdza to skuteczność naszych działań. Dla utrzymania wysokiego poziomu zaangażowania graczy jeszcze w tym tygodniu uruchomimy kolejny live ops. Dzięki danym zebranym podczas wcześniejszych kampanii, nie tylko coraz lepiej trafiamy w oczekiwania użytkowników, ale możemy pochwalić się też rosnącą skutecznością user acquisition.” – podkreśla Bartosz Biniecki, product owner marki Real Boxing.

Odpisy istotnie obciążyły wynik Vivid Games za 2021 rok. Zarząd spółki zwraca uwagę na powody ich dokonania i korzyści jakie ze sobą niosą. „Podczas corocznych testów na utratę wartości gier i technologii, ocenialiśmy ich potencjał komercyjny przede wszystkim przez pryzmat celów realizowanej strategii. Wiemy, które z gier pozwolą nam je zrealizować, a które straciły już swoją szansę na sukces. Odpisy były konieczne. Nie chcemy, by amortyzacja za projekty, które nie prezentują już potencjału komercyjnego „ciągnęła” wyniki spółki w dół w tym roku i następnych latach. Projektem, który obciążał nas najbardziej był Mayhem Combat. Wartość odpisu z tytuły to aż 4,5 mln zł. Jeszcze przed rokiem mieliśmy nadzieję, że przygotowanie portu na Nintendo Switch jest szansą na nowe życie dla gry. Niestety, rzeczywistość okazała się inna. Wynik netto za styczeń uwzględnia już, obniżoną w stosunku do 2021, amortyzację i odzwierciedla naszą aktualną sytuację zdecydowanie lepiej.” – podsumowuje Jarosław Wojczakowski, CEO Vivid Games.

Za sprawą dokonanych odpisów roczna wartość amortyzacji zmniejszy się o ok. 2 mln zł, co w konsekwencji przełoży się na wynik Spółki za 2022 rok.

„Bardzo świadomie realizujemy przedstawioną w listopadzie strategię i inwestujemy w dokładnie te aktywności, które zwiększają prawdopodobieństwo sukcesu. Poza rozwojem Real Boxing 2, kończymy wstępne prace koncepcyjne i jeszcze w tym kwartale przedstawimy pomysł na tytuł bazujący na sprawdzonej meta-grze RB2. Równolegle rozwijamy tytuły, które są w stanie generować przychody na poziomie co najmniej 0,3 mln USD miesięcznie. Dział wydawniczy prowadzi też kilka rozmów, które mogą mieć istotne znaczenie dla sytuacji spółki w kolejnych okresach. Niebawem będziemy mogli zdradzić więcej szczegółów.” – dodaje Piotr Gamracy, członek zarządu Vivid Games.


POWRÓT