Vivid Games zaprezentował wyniki za sierpień.

09.09.2021

Spółka utrzymuje wysoki poziom przychodów ze sprzedaży i wypracowała najwyższy w tym roku zysk netto.

Przychody ze sprzedaży za sierpień br. są niemal identyczne jak w lipcu i wyniosły 2,15 mln zł, a narastająco od stycznia ponad 14 mln zł, EBITDA za osiem miesięcy to 2,28 mln zł, wynik netto wyniósł 50 tys. zł. Na koniec sierpnia na rachunkach spółki znajdowało się 2,5 mln PLN.

Ustabilizowaliśmy przychody na wysokim poziomie, nastąpił wzrost zaangażowania długoterminowego i ARPU w kluczowych tytułach. Dokonaliśmy optymalizacji dotychczasowych kampanii UA, pozostawiając te najbardziej opłacalne i w nadchodzących miesiącach będziemy je skalować. Stan gotówki na rachunkach jest zadowalający i rośnie w ostatnich miesiącach. Mimo istotnego obciążenia kosztami amortyzacji wypracowaliśmy też 50 tys. zł zysku netto. Rosnąca EBITDA odzwierciedla naszą faktyczną sytuację.” – wyjaśnia prezes Vivid Games S.A. Jarosław Wojczakowski.

Niezmiennie największy udział w przychodach ma Real Boxing 2. Mimo kilkuletniej obecności tytułu na rynku nie brakuje pomysłów na jego rozwój. „W ostatnich miesiącach Real Boxing 2 przeszedł gruntowną modernizację. Oferta skierowana do graczy jest obecnie różnorodna i angażująca. Kluczowym działaniem na którym skupił się nasz zespół w sierpniu było przygotowanie i przeprowadzenie działań LiveOps*, polegających na wprowadzeniu oferty z postacią Manny’ego Pacquiao. Jesteśmy obecnie w trakcie weryfikacji pierwszych wyników. Spodziewamy się odzwierciedlenia ww. działań zwłaszcza w retencji długoterminowej i wpływu na wynik w dłuższej perspektywie. Planujemy już kolejne działania z zakresu LiveOps. Chcemy, by pojawiały się regularnie, i wzbogaciły ofertę gry.” – podkreśla Bartosz Biniecki, product owner marki Real Boxing.

Poza Real Boxing 2 zespoły Vivid Games rozwijają m.in. casualowe tytuły – OmNom Golf i OmNom Crafters, grę karcianą Mobbles Cards oraz duże, obecne już na rynku pozycje – Eroblast i Knights Fight 2.

Spółka nie zapomina też o dywersyfikacji platformowej, mimo że nie jest ona obecnie priorytetem. Space Pioneer w wersji na PC trafił w sierpniu do dystrybucji na Steam. Niebawem Real Boxing 2 będzie mieć swoją premierę na Nintedo Switch. „Cieszą nas premiery naszych tytułów na kolejnych platformach, jednak traktujemy je jako dodatek, także finansowy, do naszej podstawowej działalności. Dystrybucja na Nintendo Switch jest uzależniona w głównej mierze od postępów prac po stronie Qubic Games, więc nie mamy wpływu na ewentualne opóźnienia czy przesunięcia.” – podkreśla Piotr Gamracy, general manager Vivid Games S.A., odpowiedzialny za dział publishing.   

*LiveOps - działania w grze takie jak turnieje, powtarzające zadania dla wykonania przez gracza czy specjalne tryby rozgrywki dostępne terminowo dające graczowi niekończąca się rozgrywkę w grze mające na celu zwiększenie retencji długoterminowej a co za tym idzie przychodów.


POWRÓT