Vivid Games z 4,4 mln zł zysku netto za wrzesień. Real Boxing 2 ma intensywne plany na kolejne miesiące.

11.10.2022

Vivid Games z 4,4 mln zł zysku netto za wrzesień.

Real Boxing 2 ma intensywne plany na kolejne miesiące.

Spółka zaksięgowała we wrześniowych przychodach zbycie technologii Bidlogic, co przełożyło się na rekordową miesięczną sprzedaż na poziomie blisko 8 mln zł (narastająco 32 mln zł) oraz znaczący zysk netto. Na koniec miesiąca na rachunkach Spółki było 6,2 mln zł, a EBITDA wyniosła 7,1 mln zł. W zakresie przychodów z gier, niezmiennie, największy udział wypracowały Real Boxing 2 (74%) i Eroblast (20%). Spółka kładzie nacisk na zwiększenie rentowności portfolio w ostatnim kwartale.

Sprzedaż technologii Bidlogic istotnie wzmocniła stabilność finansową Spółki i zwiększyła nasze możliwości podjęcia nowych inwestycji. Kolejnym krokiem jest znacząca poprawa rentowności portfolio. „Jesteśmy obecnie w dużo lepszej sytuacji niż przed kilkoma miesiącami. Środki pozyskane ze sprzedaży Bidlogic zapewniają nam nie tylko większą stabilność finansową, ale również otwierają możliwości kolejnych inwestycji. Od kilku tygodni analizujemy różne scenariusze, uwzględniające zarówno przedterminową spłatę obligacji, jak i przyspieszenie prac nad nowym tytułem. Priorytetem jest obecnie zwiększenie dochodowości bieżącej działalności. Wybierzemy scenariusz, który to umożliwi w największym stopniu” – podkreśla Jarosław Wojczakowski, CEO Vivid Games.

Zespół Real Boxing 2 nieprzerwanie pracuje nad realizacją strategicznego celu 1 mln USD miesięcznych przychodów. We wrześniu przychody z gry wyniosły ok. 0,4 mln USD. W ostatnich tygodniach w grze wprowadzono istotne zmiany wpływające na skuteczność monetyzacji. Kalendarz produkcyjny jest też wypełniony ambitnymi planami na nadchodzące miesiące. „Real Boxing 2 utrzymuje bardzo dobre pozycjonowanie zarówno w Apple App Store jak i Google Play. Osłabienie wyników zostało spowodowane z jednej strony pogorszeniem koniunktury, widocznym na całym rynku. Z drugiej, podmianą narzędzia do atrybucji użytkowników. Nowy system potrzebował czasu na adaptację, jednak teraz pozwala na efektywniejsze i bardziej przewidywalne kampanie UA” – wyjaśnia Bartosz Biniecki, Product owner Real Boxing 2. „W IV kwartale pozostajemy skupieni na pogłębianiu zaangażowania użytkowników, co przekłada się na monetyzację. W sierpniu wprowadziliśmy do gry możliwość walki z gospodarzami kampanii live-ops, dołączającymi do gry, co najmniej raz w miesiącu. Jesteśmy też w przededniu uruchomienia tzw. paska aktualności (news bar), który umożliwi bieżącą komunikację z graczami. Równolegle przygotowujemy się do najważniejszych w roku świąt, skupiając się na użytkownikach z USA. Jesteśmy już gotowi na Halloween, kończymy prace nad akcjami pod Black Friday. Już w tym momencie przygotowujemy się na okres bożonarodzeniowy i nowy rok. Dodatkowo, pierwszy raz zaprezentujemy oferty związane z najważniejszym wydarzeniem sportowym w USA – Superbowl. Jestem przekonany, że efekty tych działań będą widoczne.” – dodaje Bartosz Biniecki.


POWRÓT