Vivid Games sprzedała technologię Bidlogic. Spółka odnotuje 4,2 mln zł zysku netto z transakcji.

01.09.2022

Vivid Games sprzedała technologię Bidlogic.

Spółka odnotuje 4,2 mln zł zysku netto z transakcji.

Zarząd Vivid Games poinformował, o zawarciu przez Spółkę umowy zbycia technologii Bidlogic. Kupującym jest wrocławska firma Publishers Revenue Optimization sp. z o.o., działająca pod marką optAd360, która specjalizuje się w monetyzacji reklamowej serwisów internetowych i aplikacji mobilnych. We wrześniu na rachunek bankowy Spółki trafi 3,53 mln zł netto z pierwszej transzy. Zarząd Spółki rozważy przeznaczenie środków pozyskanych z transakcji, na przedterminową spłatę wszystkich pozostałych rat obligacji.

Proces due dilligence poprzedzający zawarcie umowy trwał od czerwca. Ostateczna, łączna kwota transakcji to 9 mln zł, przy czym po rozliczeniach z pomysłodawcą Bidlogic, w Spółce zostanie 4,55 mln zł.

Transakcja wzmocni pozycję Spółki i zapewni jej większą stabilność finansową. Po odliczeniu kosztów poniesionych inwestycji, przyniesie Spółce zysk netto na poziomie około 4,2 mln zł, zaksięgowany na dzień transakcji, co bezpośrednio przełoży się na wynik finansowy za ten rok. Z punktu widzenia cashflow, we wrześniu wpłynie do nas 3,53 mln zł z pierwszej transzy, kolejne zaplanowane są na styczeń 2023 i styczeń 2024 r.” – podkreśla Jarosław Wojczakowski, CEO Vivid Games.

Środki pozyskane z transakcji powinny pozwolić nam jeszcze w tym roku, przedterminowo spłacić wszystkie pozostałe raty obligacji, a co za tym idzie, zamknąć układ. Po spłacie obligacji, niedawnych odpisach amortyzacyjnych, oraz spodziewanym, znaczącym zysku netto, Spółka wejdzie w 2023 rok z dobrej pozycji umożliwiającej dalszy rozwój“– dodaje Prezes.


POWRÓT