Vivid Games sprzeda Bidlogic do września. Spółka zawarła aneks dotyczący terminu finalizacji transakcji.

01.08.2022

Vivid Games sprzeda Bidlogic do września.

Spółka zawarła aneks dotyczący terminu finalizacji transakcji.

Pod koniec czerwca br. Spółka zawarła term-sheet dotyczący warunków zbycia technologii Bidlogic, umożliwiającej zarządzanie usługami mediacji reklamowej w aplikacjach mobilnych. Pierwotnie zakładano, że umowa końcowa zostanie zawarta jeszcze w lipcu. W związku z wydłużeniem się procesu due diligence, Spółka zawarła z potencjalnym nabywcą aneks wydłużający cały proces.

Okazuje się, że zarówno my, jak i potencjalny nabywca zbyt optymistycznie podeszliśmy do terminu, który wyznaczyliśmy na zawarcie transakcji. Proces due diligence nie zrodził żadnych tematów, które mogłyby zagrozić transakcji. Jest jednak wiele kwestii prawnych, podatkowych czy technicznych, które wymagają skorzystania z opinii wewnętrznych lub zewnętrznych specjalistów. W okresie wakacyjnym, w związku z urlopami, terminy są wydłużone. Aneks przesuwa termin zawarcia umowy jedynie o miesiąc. W sierpniu powinniśmy więc sfinalizować transakcję, chociaż dla bezpieczeństwa okres obowiązywania term sheet został przedłużony do końca września.” – wyjaśnia Jarosław Wojczakowski, CEO Vivid Games

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w wyniku przeprowadzonej transakcji do portfela Spółki wpłynie docelowo ok. 5 mln zł. Pierwsza transza trafi do Spółki w momencie zawarcia umowy i wyniesie ok. 3,75 mln zł.


POWRÓT