Vivid Games rozpoczyna zapisy na obligacje

2017-04-18

Od dzisiaj do 28 kwietnia br. potrwają zapisy na trzyletnie obligacje serii A Vivid Games o oprocentowaniu zmiennym opartym o WIBOR 3M + marża 6%. Z emisji papierów dłużnych bydgoska spółka zamierza pozyskać do 10,5 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na rozwój działalności. Oferującym jest NWAI Dom Maklerski S.A. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst.

Obligacje Vivid Games zostaną wyemitowane w trybie emisji publicznej o łącznej wartości nieprzekraczającej równowartości 2,5 mln EUR. Bydgoska spółka oferuje inwestorom do 10 500 obligacji serii A o wartości nominalnej 1000 zł każda. Minimalny zapis to jedna obligacja. Cena emisyjna jest zmienna, uzależniona od dnia składania zapisów. W dniach 18-21 kwietnia wynosi 997 złotych za walor, natomiast w dniach 22-28 kwietnia wynosi 999 zł za jedną obligację. Oprocentowanie obligacji to WIBOR3M + marża 6%. Termin wykupu papierów ustalono na 5 maja 2020 r. Planowane zabezpieczenie obligacji to: zastaw rejestrowy na prawach autorskich do gry Outer Pioneer, oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz weksel własny emitenta z deklaracją wekslową. Przydział obligacji nastąpi 5 maja 2017 r. Niezwłocznie po przydziale obligacji spółka podejmie działania mające na celu wprowadzenie ich do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst. Środki z emisji zostaną przeznaczone na produkcje, marketing, pozyskanie licencji i kapitał obrotowy. Oferującym jest NWAI Dom Maklerski S.A., a na potrzeby szerokiej dystrybucji oferowanych obligacji utworzone zostało konsorcjum domów maklerskich (Millenium Dom Maklerski S.A., Biuro Maklerskie Alior Banku S.A.).

W minionym roku przy przychodach na poziomie 22,7 mln zł (wzrost o ponad 31 proc.), grupa Vivid Games wypracowała niespełna 3 mln zł zysku netto. Zysk operacyjny wyniósł 3,41 mln zł. W samym czwartym kwartale ubiegłego roku, grupa osiągnęła 3,81 mln zł przychodów i 1,84 mln zł zysku netto wobec straty w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spółka nie publikowała prognoz na 2017 r.


POWRÓT