Vivid Games przedstawiła wyniki za styczeń. Eroblast i Real Boxing utrzymują stabilny poziom przychodów.

09.02.2023

Vivid Games przedstawiła wyniki za styczeń.

Eroblast i Real Boxing utrzymują stabilny poziom przychodów.

Kluczowe tytuły Studia wygenerowały w styczniu przychody na poziomie grudniowych, a ograniczenie ilości testowych kampani  płatnego pozyskiwanie użytkowników (UA) pozwoliło zwiększyć rentowność portfolio. Spółka wypracowała w styczniu 1,9 mln zł przychodu ze sprzedaży gier, a EBITDA wyniosła 0,2 mln zł. Wynik netto za styczeń, jest lepszy od grudniowego. Na koniec stycznia na rachunkach Spółki był 1,0 mln zł.

Skupiamy się na tym, by maksymalizować rentowność naszego portfolio. W styczniu podnieśliśmy zyskowność na Real Boxing 2 o kilkanaście procent. Pracujemy nad podniesieniem marży także w pozostałych tytułach. Ograniczamy wydatki na UA do najbardziej bezpiecznych kanałów. Taka, nieco zachowawcza, strategia pozwala nam podnosić zyski, mimo niższych przychodów. Pod koniec grudnia do dystrybucji powróciła gra Knight Fights 2: New Blood. Jej dystrybucja nie miała jednak wpływu na styczniowe wyniki. Tytuł był przygotowywany do rozpoczęcia kampanii UA. Dopiero po techniczych aktualizacjach będzie w stanie generować przychody na oczekiwanym przez nas poziomie. Globalne testy LoveNest, rozpoczęte w ostatnich dniach stycznia, powinny pozwolić na rozwój tytułu, co najmniej do poziomu Eroblast, w kolejnych miesiącach” - podkreśla Piotr Gamracy, członek Zarządu Vivid Games.

Optymalizacja kosztów, przeprowadzona w listopadzie, jeszcze nie w pełni znajduje odzwierciedlenie w wyniku netto. Nadal ponosimy część kosztów pracowniczych, związanych z okresami wypowiedzenia. Zmniejszenie wydatków będzie w pełni odczuwalne dopiero w marcu” - dodaje Gamracy.

Przed kilkoma dniami Spółka ogłosiła zawarcie umowy z NCBiR o dofinansowanie realizacji projektu technologicznego, w ramach programu Szybka Ścieżka. W ciągu roku, do Vivid Games wpłynie 3,8 mln zł wsparcia. Stworzony w ramach projektu generator poziomów, przyspieszy rozwój gier segmentu blast.


POWRÓT