Vivid Games przedstawiła wyniki za kwiecień. Spółka wypracowała przychody na poziomie 2,14 mln zł i 0,32 zysku netto.

10.05.2023

Vivid Games przedstawiła wyniki za kwiecień.

Spółka wypracowała przychody na poziomie 2,14 mln zł i 0,32 zysku netto.

Wyniki za kwiecień napawają optymizmem. Real Boxing 2 osiągnął zysk na poziomie  najwyższym od 11 miesięcy, Eroblast odnotował wynik najlepszy od momentu premiery, a Knights Fight 2 zwiększył przychody z reklam o ponad 30% wobec marca.

Spółka przygotowuje ZWZA zatwierdzające 2022 rok i przewiduje w porządku obrad upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego.

Real Boxing 2 i Eroblast poprawiły w kwietniu zarówno globalne przychody jak i kluczowe metryki. Przychody Eroblast pomniejszone o wydatki na User Acquisiton poprawiły się o blisko 40%. Widzimy skuteczność nowego podejścia do pozyskiwania użytkowników i sukcesywnego dodawania kolejnych angażujących elementów do obu tytułów. W Knight Fights 2 zaimplementowaliśmy mechanizmy monetyzacyjne, pozwalające na istotne podniesienie przychodów z reklam, które dotychczas nie były na satysfakcjonującym poziomie. Jestem zadowolony też z tempa prac nad Real Boxing 3, zarówno po stronie produkcyjnej jak i poszukiwania potencjalnych partnerstw strategicznych” - podkreśla Piotr Gamracy, Prezes Vivid Games. “Podczas najbliższego WZA przedstawimy Akcjonariuszom uchwałę upoważniającą Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego. Tak jak deklarowałem podczas prezentacji strategii, nie planujemy emisji akcji w najbliższych miesiącach, jednak chcemy zachować elastyczność. Podobnie sytuacja wygląda z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Jeśli Spółka przeprowadzi emisję publiczną - wyłączenie prawa poboru jest mało prawdopodobne, jednak zachowanie tej możliwości może okazać się istotne w sytuacji emisji skierowanej do konkretnego inwestora” - dodaje Gamracy.


POWRÓT