Vivid Games przedstawiła raport roczny. Spółka pozostaje skupiona na realizacji strategii i rozwoju Real Boxing 3.

24.04.2024

Vivid Games przedstawiła raport roczny.

Spółka pozostaje skupiona na realizacji strategii i rozwoju Real Boxing 3.

Vivid Games od kilku lat prezentuje miesięczne szacunki wyników, więc dane w sprawozdaniu nie zaskoczyły. Roczne przychody wyniosły blisko 21 mln zł, a EBITDA 1,2 mln zł. Wynik netto został obciążony dokonanymi w trakcie badania finansowego odpisami i wyniósł -2,5 mln zł. Spółka podkreśla wyzwania z którymi zmierzyła się w minionym roku oraz osiągnięcia, na które zapracowała.

Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki zewnętrzne jestem zadowolony i bardzo wdzięczny zespołowi za to, co osiągnęliśmy w 2023 roku. Nowi partnerzy biznesowi, rozwój prototypu Real Boxing 3 oraz dwóch mniejszych gier: Boxing Ring i zapowiedziany Endless Runner utrzymanie na stabilnym poziomie przychodów z Real Boxing 2, w blisko dekadę od premiery i ostateczna spłata rat układowych dotyczących obligacji to w mojej ocenie najważniejsze osiągnięcia minionego roku” - podkreśla Piotr Gamracy, CEO Vivid Games. “W 2023 roku cały rynek mierzył się z załamaniem wynikającym z różnych czynników. Wiele studiów musiało istotnie zredukować zatrudnienie. Sporo globalnych premier okazało się sukcesem mniejszym od oczekiwań, zarówno graczy jak i deweloperów. Vivid Games także musiało stawić czoła wielu przeciwnościom. Musieliśmy zreorganizować plany produkcyjne i budżet w związku z, bezpodstawnym w naszej ocenie, odebraniem dofinansowania realizowanego projektu technologicznego przez NCBiR. Kolejnym wyzwaniem były istotne zmiany na rynku user acquisition, które negatywnie wpłynęły na rentowność wielu kampanii. Wypracowaliśmy już nowe scenariusze, jednak uzyskanie efektywności sprzed roku czy dwóch lat jest coraz trudniejsze, m.in. w związku ze zmianami w politykach kanałów dystrybucyjnych. Nie zniechęca nas to jednak do dalszej pracy i rozwoju, także na nowych płaszczyznach. Celem na ten rok jest rozwój Real Boxing 3 i wzmocnienie stabilności finansowej poprzez między innymi rozbudowę naszego portfolio o wspomniane wcześniej gry. Oba te cele są spójne z realizowaną strategią i wymagają dalszego rozwoju sieci partnerstw strategicznych” - dodaje prezes. 


POWRÓT