Vivid Games przedstawił raport za III kwartał i strategię rozwoju do 2025.

30.11.2021

Vivid Games przedstawił raport za III kwartał i strategię rozwoju do 2025.

Spółka planuje wydać w 2023 roku tytuł bazujący na meta-grze Real Boxing 2, a do 2025 zwiększyć przychody siedmiokrotnie.

Vivid Games skupia się obecnie na dalszym rozwoju. Inwestuje w uczenie maszynowe, analitykę oraz płatne pozyskiwanie użytkowników, jako kluczowe obszary wspierające efektywną monetyzację gier. Celem Spółki do 2025 roku jest generowanie miesięcznych przychodów na poziomie ok. 3,9 mln USD.

„Zaprezentowana strategia jest konsekwencją podjętych wcześniej działań i podkreśla priorytety kluczowe dla rozwoju Vivid Games. Stawiamy na trzy filary: rozwój obecnego portfolio, stworzenie nowego tytułu bazującego na meta-grze Real Boxing 2 i publishing nowych gier, pozyskiwanych w ramach programu wydawniczego oraz prototypowanych wewnętrznie przez usprawniony dział wydawniczy. Cel, który chcemy zrealizować do 2025 roku, tj. 3 gry o miesięcznych przychodach >1M USD i 3 kolejne o przychodach >0,3M USD jest ambitny, ale w naszej ocenie realny. Dzięki drodze jaką przeszliśmy w rozwoju Real Boxing 2, wiemy co zrobić, by odpowiednio wyskalować tytuł w modelu GaaS (Game as a Service). Potrafimy też lepiej ocenić i szybciej zweryfikować potencjał komercyjny przychodzących do nas gier. Odchodzimy od ilości na rzecz jakości.” – podkreśla Jarosław Wojczakowski, CEO Vivid Games.

Dane przedstawione w raporcie za III kwartał nie odbiegają od wstępnych wyników zaprezentowanych przez Spółkę w październiku. Przychody za III kwartał wyniosły ponad 6,5 mln zł. Koszty operacyjne utrzymano na takim samym poziomie jak przed rokiem. Na koniec kwartału na rachunkach Spółki było 2,6 mln zł.  „III kwartał był dotychczas najlepszym w tym roku. Istotnie podnieśliśmy metryki w Real Boxing 2. Dużo sił i środków zainwestowaliśmy też w kluczowe dla naszej przyszłości technologie big data czy analitykę. Sukcesywnie rozwijamy swoje kompetencje w progresywnym podejściu do tworzenia gier w modelu GaaS (Game as a Service) i jestem przekonany, że przyniesie to wymierne rezultaty.” – podsumowuje Wojczakowski. 

W minionym tygodniu do globalnej dystrybucji trafił port Real Boxing 2 na Nintendo Switch, na iOS i Android zadebiutowała natomiast gra pozyskana do portfolio w marcu br. roku – Chrono Cards: Mobbles (wcześniejsza nazwa Mobbles Cards). Tytuł spotkał się z pozytywnym odbiorem, jednak dla spółki premiera to dopiero początek. „Chrono Cards znajduje się obecnie w początkowej fazie rozwoju. Po premierze rozpoczęliśmy zintensyfikowane działania w celu zbudowania globalnej i zaangażowanej społeczności graczy. Wykorzystujemy do tego przede wszystkim Discord i Facebook’a. Prowadzimy też kampanie UA i zbieramy dane, od których zależy co zaoferujemy graczom w nadchodzących aktualizacjach i kampaniach LiveOps. Pierwsze opinie graczy są bardzo pozytywne.”- podkreśla Piotr Gamracy, General Manager, odpowiedzialny w Vivid Games m.in. za publishing.

 


POWRÓT