Vivid Games otrzymało dofinansowanie dla nowych gier. Portoflio Spółki poszerzy się o 5 tytułów z segmentów mid-core i casual.

19.01.2021

Vivid Games otrzymało dofinansowanie dla nowych gier.

Portoflio Spółki poszerzy się o 5 tytułów z segmentów mid-core i casual.

Dzięki zawartej w ostatnich dniach 2020 roku umowie do Vivid Games trafi niemal pół miliona złotych wsparcia z RPO województwa kujawsko-pomorskiego na realizację projektu pt. "Rozwój Vivid Games poprzez nabycie, rozbudowę i wprowadzenie do sprzedaży nowych, innowacyjnych gier w segmentach mid-core i hyper-casual".

W ramach projektu wydana zostanie 1 gra z segmentu mid-core i 4 tytuły casualowe nabyte i rozbudowane przez Vivd Games.  

Każda z gier wpisuje się w aktualne trendy rynkowe, a cały projekt jest spójny z realizowaną przez Spółkę strategię rozwoju.

Daty premier wszystkich tytułów zaplanowanych do publikacji ogłaszane będą w raportach okresowych i na stronie internetowej Spółki. 


POWRÓT