Vivid Games otrzymała informację o wycofaniu dofinansowania w ramach Szybkiej Ścieżki. Spółka będzie dochodzić swoich praw, ma w zanadrzu też plan B.

16.05.2023

Vivid Games otrzymała informację o wycofaniu dofinansowania w ramach Szybkiej Ścieżki.

Spółka będzie dochodzić swoich praw, ma w zanadrzu też plan B.

Wczoraj, z końcem dnia Spółka otrzymała z NCBiR informację o wycofaniu dofinansowania przyznanego w konkursie Szybka Ścieżka, dla realizowanego od grudnia 2022 projektu technologicznego. Sytuacja jest co najmniej zaskakująca, ponieważ w lutym NCBiR zawarło z Vivid Games umowę o dofinansowanie. W ocenie Spółki nie ma podstaw do jej rozwiązania. 

Vivid Games realizuje w ramach programu Szybka Ścieżka projekt pt. “Prototyp platformy do automatyzacji generowania, rozgrywania i wyznaczania stopnia trudności poziomów blast, oparty o AI i Machine Learning”. W związku z kontrolą prowadzoną w NCBiR, wypłaty zaliczek, a nawet refundacje poniesionych zgodnie z zawartą umową wydatków, nie były dotychczas wypłacane. Na pokontrolnej liście rankingowej, opublikowanej przez NCBiR 9 maja, projekt Vivid Games widnieje jako wybrany do dofinansowania. 

Jestem zaskoczony lakoniczną informacją o wycofaniu dofinansowania naszego projektu, przekazaną przez NCBiR. Nie wiemy na jakiej podstawie prawnej lub faktycznej instytucja podjęła takie kroki. Byliśmy przekonani, że kontrola jedynie odsuwa w czasie dofinansowanie, którego gwarantem jest zawarta w lutym umowa z NCBiR. Jesteśmy w trakcie analizy naszych możliwości i tego, co w obecnej sytuacji przyniesie Spółce największe korzyści. Po otrzymaniu szczegółowych wyjaśnień podejmiemy decyzję co do dalszego losu projektu oraz kroków, które powinniśmy podjąć wobec NCBiR” - podkreśla Piotr Gamracy, Prezes Vivid Games. “Mamy oczywiście przygotowane scenariusze alternatywne i spośród nich wybierzemy plan B, najlepszy dla Spółki. Realizacja kluczowych założeń strategii nie jest zagrożona. Prace nad Real Boxing 3 oraz rozwój dotychczasowego portfolio, w tym Real Boxing 2, Eroblast i Knights Fight 2, które są obecnie w najlepszej od wielu miesięcy kondycji, będą przebiegać bez zakłóceń. Podobnie jak poszukiwanie partnerów strategicznych” - dodaje Gamracy.


POWRÓT